Χρώμα του αντιπηκτικού του Leyland Daf LDV. Ποσότητα του αντιπηκτικού

Leyland Daf  LDVΠαρακαλούμε, επιλέξτε ένα μοντέλο που σας ενδιαφέρει από αυτά που αναφέρονται παρακάτω: